Sideveis forflytning - dratak med åra i vannet

 
• Øverste hånd på panna
• Åra mest mulig vertikalt i vannet
• Vri kroppen
• Åra ut ved hofta – trekk inn mot kajakk
• Når åra er neste ved kajakken vri bladet og skjær bladet ut igjen