Sideveis forflytning - dratak med åra i vannet

• Øverste hånd på panna.
• Åra mest mulig vertikalt i vannet.
• Vri kroppen mot åra.
• Åra ut ved hofta – trekk inn mot kajakk.
• Når åra er nesten ved kajakken vri bladet og skjær bladet ut igjen.