Redning av bevisstløs padler fra vannet

Christer og naturguide Johannes B demonstrerer redning av bevisstløs padler, med redder i vannet.

– Kast deg over skroget til kajakken som er opp ned.
– Ta tak i sittebrønnskanten med begge hendene.
– La deg falle tilbake mens du holder fast i sittebrønnskanten.
– La føttene følge med kajakken, slik at føttene dine er under kajakkskroget når kajakken er på rett kjøl.