Redning av bevisstløs padler fra kajakk

  • Trykk ned på skroget på kajakken som er opp ned, nærmest deg. Samtidig tar du tak i sittebrønnskanten lengst fra deg, og drar opp og mot deg.
  • Så snart du har fått kajakken på høykant, ta tak i vesten til den forulykkede og dra han opp og mot deg. Samtidig presser du nedover på sittebrønnskanten, til kajakken er på rett kjøl.