Hengetak / parallellforskyvning

• Ved parallellforskyvning til høyre, sett venstre arm over panna slik at du danner en ramme.
• Albuen ikke over skulderhøyde.
• Sett høyre åreblad i vannet litt ut fra kajakkens pivotpunkt. Se i den retningen du skal.
• Du kan begynne med nøytralt blad og gradvis justere til bladet er ca 45 grader ut fra
kajakken. Bladets innside mot bevegelsesretningen.
• Juster til du finner pivotpunktet slik at kajakken ikke svinger men beveger seg parallelt
mot høyre.