Eskimoredning

• Veltet padler blir sittende i sittebrønnen etter at kajakken har veltet.
• Veltet padler strekker en hånd opp på hver side av kajakken.
• Veltet padler banker hardt i siden på kajakken for å få oppmerksomhet.
• Veltet padler ”vifter” hendene rolig langs kajakken for å vente på redderens baug.
• Redder padler rolig på skrått langs veltet kajakk til padleren får tak i baugen og kan trekke seg opp.
• Husk å ra det rolig!