Egenredning - inngang fra siden

  • Ta deg ut av kajakken, sikre padleåre, og hold fast i kajakken så den ikke forsvinner med strøm eller vind.
  • Ta deg seg frem til baugen på kajakken.
  • Løft baugen på kajakken, tøm den, og snu den på rett kjøl i en bevegelse.
  • Ta deg til området bak sittebrønn ved å bruke dekkslinene.
  • Dra deg opp på dekk, rett bak sittebrønn.
  • Dra deg frem med beina i vannet på hver side av kajakk og med så lavt tyngdepunkt som mulig.
  • Sett deg ned i sittebrønn med rompa først, beina følger etterpå. Det er lurt å dra seg så langt frem at rompa faller rett ned i sittebrønn når du setter deg opp.

PS: For å unngå at spruttrekket setter seg fast i luker, eller at du setter deg på det, kan du bite fast i løkka på trekket til du sitter på plass og er klar til å ta på trekket.